Rady a tipy

Instalace

Nástrojová lišta

Prezentace

Dávková konverze

Efekty

Nastavení

Příručka pro IrfanView z PPK 17/2002 (pdf)

Instalace

Předpokládám, že jste si program stáhli z internetu. Po spuštění instalace programu se otevře dialogové okno a v něm zadáte cestu podle toho, kam chcete IrfanView nainstalovat. Poté se zobrazí nabídka formátů, z nichž vyberete ty, které chcete spolu s programem nainstalovat (u těchto formátů se vždy ukáže ikona Irfanu). Pak už jen stačí „odklepat“ pár obrazovek, pomocí kterých ještě můžete získat zástupce na ploše či v nabídce Start. Na řadu přichází čeština. Češtinu nakopírujete do programu tak, že si otevřete instalaci programu na pevném disku a najdete adresář Languages. Soubor cestina.dll poté nakopírujete do adresáře Languages. Pokud program otevřete a nebude ještě česky, musíte v Options – Change Languages změnit aktuální jazyk na český. Tím by měl být program již počeštěn. Druhou variantou je aplikace češtiny pomocí instalačního souboru, který české prostředí v IrfanView nastaví sám. Jediné, co je třeba zvolit je cesta k naistalovanému programu (standartně C:Program FilesIrfanView).

Přechod ze starší verze
Není třeba se tohoto kroku obávat, rozhodně je to dobrý nápad. Ovládání se nijak nezměnilo, pouze některé schopnosti přibyly.

Program vám také umožní editovat fotografie v malém rozsahu možností. Jedná se například o úpravu velikosti, otočení, barevnost, využití efektů které se nacházejí v programu. Do programu můžete vložit plug-ins, které si stáhnete na internetu (http://www.irfanview.com). Fotografie můžete získat z digitálního fotoaparátu, skeneru nebo z úložišť na svém pevném disku. Pomocí Irfanu můžete fotky také prohlížet, převádět do jiných formátů, tisknout nebo z nich vytvářet v programu prezentace (slideshow). IrfanView umí přehrávat MPEG a MOV, můžete také využít hromadné přejmenování, přemísťovaní, editaci a tvorbu nových katalogů. Na to, že je program IrfanView freeware, je opravdu komplexně zpracován a jeho funkce se vyrovnají placenému softwaru.

Nástrojová lišta

otevřít Toto tlačítko slouží k otevření souborů. Po jeho stisku se otevře dialogové okno známé i z jiných programů, ve kterém vyberete soubor, který chcete otevřít.
prezentace Tlačítko Slideshow umožní zadat skupinu souborů, která se bude střídavě zobrazovat na monitoru počítače bez nutnosti zásahu uživatele.
uložit Tímto tlačítkem se dostanete k dialogu Soubor – Uložit jako.., umožňujícímu uložit změny do souboru s jiným jménem než originál. Nemusíte se proto bát, že byste tím přepsali originální obraz (pokud ovšem nezadáte stejné jméno).
smazat Toto tlačítko je potenciálně nebezpečné. Slouží totiž k vymazání zobrazeného souboru z disku. Před skutečným vymazáním jsme ale dotázáni, zda to opravdu chceme.
vystřihnout Slouží k vyjmutí vybrané části obrazu do schránky. Pokud není žádná část vybrána, je toto tlačítko neaktivní. Ze schránky je možné vyjmutou část vložit do kteréhokoliv grafického programu.
kopírovat Na rozdíl od předchozího vybraná část zůstane v otevřeném obraze, protože dojde pouze ke zkopírování. Pokud není žádná část vybraná, zkopíruje se celý obraz.
vložit Vloží obsah schránky. Buď je vložen jako nový obraz, nebo v případě, že je část obrazu vybrána, bude vložen do tohoto výběru (po patřičném zmenšení, resp. zvětšení).
zpět Zruší poslední provedenou akci. Bohužel lze takto vrátit pouze jednu akci, ale i to by mělo stačit.
info Poskytne vám informace o obrázku. V informačním okně najdeme jméno souboru, původní a současnou velikost, původní a současnou barevnou hloubku, počet barev, velikost souboru na disku a v paměti, datum a čas vytvoření souboru a údaj, za jak dlouho byl obraz načten.
zvětšit Zvětší obraz. Zvětšení není tak kvalitní jako po použití funkce Změna velikosti/Resample.
zmenšit Obraz zmenší. Zmenšenina opět není tak kvalitní jako po použití funkce Změna velikosti/Resample.
předchozí Přejde na předcházející obraz ve složce. Pokud je současný obraz ve složce první, bude zobrazen poslední obraz ve složce.
další Přejde na následující obraz ve složce. Pokud je současný obraz ve složce poslední, bude zobrazen první obraz ve složce.
další U vícestránkového obrazu slouží k přechodu na předchozí stránku.
předchozí Přejde na následující stránku obrazu.
text Zobrazuje, kolikátý v pořadí je současný obraz ve složce.
nastavení Po stisku se objeví dialogové okno, které slouží k nastavení programu IrfanView.
o programu Objeví se informační okno o programu.

Otevření souboru
Soubor můžete otevřít čtyřmi způsoby: příkazem Soubor – Otevřít, stisknutím klávesy O, stiskem tlačítka na nástrojové liště nebo poklepáním na soubor v průzkumníku. Čtvrtý způsob funguje pouze tehdy, máte-li asociované přípony k programu IrfanView.
Jestliže již máte soubor otevřen, udělali jste v něm změny a chtěli byste se vrátit k tomu, co je uloženo, můžete jednoduše použít příkaz Soubor – Obnovit, k němuž přísluší klávesová zkratka Shift+R.

Otevření v externím editoru
Máte-li otevřen soubor v programu IrfanView a potřebujete použít funkci, kterou neumí, můžete použít jiný editor (například Paint Shop Pro nebo Zoner Callisto). Stačí vybrat z nabídky Soubor příkaz Soubor – Otevřít v externím editoru. Před použitím tohoto příkazu je ale nutné nastavit cestu k tomuto prohlížeči. Externí editor nastavíte pomocí Nastavení - Možnosti - Manipulace se souborem.

irfanview

Prezentace

Kromě příkazů pro kopírování, přesouvání, mazání, skenování, hromadné skenování naleznete v nabídce Soubor ještě řadu dalších funkcí, např. příkaz Prezentace, která bude obsahovat vybrané obrázky. Prezentaci můžete uložit do jednoho souboru, a to TXT, CVS, EXE, nebo přímo vypálit na CD (náhledy budou odkazovat na velké obrazy), případně můžete uložit každý náhled do samostatného souboru. Pro spuštění prezentace můžete také použít tlačítko z panelu nástrojů. V prezentaci můžete připravovat pro své zákazníky nebo přátele i slideshow.

Vyberete soubory, které chcete v prezentaci mít. Můžete vybírat i z více adresářů a můžete vybrat najednou i více souborů. Do prezentace je vložíte tlačítkem Přidat nebo, chcete-li vložit všechny soubory z adresáře, tlačítkem Přidat vše. (Prezentace může obsahovat i videa a zvukové soubory.)

V levém sloupci jsou uvedeny všechny soubory, které prezentace obsahuje. Odebrat odtud soubor můžete tlačítkem Odstranit, odstranit ze seznamu všechny soubory umožní tlačítko Odstranit vše.

prezentace

Napravo si nastavíte, jakým způsobem se budou jednotlivé soubory zobrazovat. Položka Automaticky pc xx sekund zobrazí každých xx sekund další soubor bez nutnosti vašeho zásahu. Stisk tlačítka myši nebo klávesy prezentaci ukončí. Položka Automaticky po kliknutí myší/klávesnice zobrazí následující soubor po stisku libovolné klávesy nebo pravého tlačítka myši. Stiskem levého tlačítka se zobrazí předcházející soubor v seznamu, klávesa Esc prezentaci ukončí. Samozřejmě tím nabídka nastavení nekončí, ale jelikož je program v češtině, myslíme si, že není nutné to nadále rozebírat.
 

Dávková konverze - Z formátu do formátu - z velikosti do velikosti

Uložit soubor v jiném formátu (například soubor BMP se příliš nehodí pro internet, proto jej budeme chtít převést do JPEG) můžete opět několika způsoby. Prvním je Soubor - Otevřít a nebo stisknout tlačítko na panelu nástrojů (identický je stisk klávesy S nebo použití příkazu Uložit jako z nabídky Soubor).
Převést více souborů tímto způsobem se rovná psychické újmě – po chvilce neustálého klepání myší byste se asi zbláznili. Proto je zde ještě jeden způsob, který je o hodně lepší, a to tzv. Dávková konverze. K jejímu použití je třeba otevřít dialog Dávková konverze/Přejmenování, což provedete pomocí stejnojmenného příkazu v nabídce Soubor.

konverze

 1. Vyberete soubory, které chcete konvertovat. Můžete vybírat i z více než z jednoho adresáře. Vybrat můžete najednou i více souborů. Do seznamu ke konverzi je vložíte tlačítkem Přidat nebo, chcete-li vložit všechny soubory z adresáře, tlačítkem Přidat vše (konvertovat můžete najednou soubory různých formátů, ale výstupní formát je jediný).
 2. V levé části jsou uvedeny všechny soubory, které se budou konvertovat. Odebrat odtud soubor můžete tlačítkem Odstranit, odstranit ze seznamu všechny soubory umožní tlačítko Odstranit vše.
 3. Tlačítkem Možnosti, které je vedle, otevřete dialogové okno umožňující nastavení filtrů jednotlivých formátů. Začátečník ale (alespoň si to myslím) necítí potřebu měnit tato nastavení, proto se zde o tom nebudu zmiňovat.
  Tlačítko Nastavit pokročilé možnosti otevře dialogové okno, kde můžete nastavit různé vlastnosti výsledných obrázků, jako je oříznutí, velikost (v procentuálním poměru proti původnímu obrazu), zda se má použít tzv. přepočet, čímž dosáhnete lepšího výsledku při změně velikosti, dále můžete nastavit barevnou hloubku. Pravý sloupec obsahuje zatržítka pro různé efekty, které můžete před konverzí na obraz aplikovat. Nabízí se následující efekty (v pořadí odshora): vodorovné otočení, svislé otočení, otočení vlevo, otočení vpravo, převod na černobílý obraz, převod na negativ, zaostření, světlost, kontrast, úprava gamakorekce, váha barevných složek červené (R), zelené (G) a modré (B). Poslední tři příkazy určují, zda má být existující soubor přepsán, zda má být originální soubor smazán a zda mají být vytvořeny případně podsložky v cílové složce.
 4. V rámečku Výstupní adresář najdeme textové pole, kde nastavíme, kam se budou převedené soubory ukládat. Chceme-li použít vybranou složku, stačí stisknout tlačítko Použít současnou složku jako výstupní. K použití je také připraveno tlačítko Procházet.
   
 5. Dialogové okno pro Dávkovou konverzi/přejmenování vám pomůže i tehdy, když budete chtít soubory hromadně pouze přejmenovat.

Efekty

Nastavení vlastností jednotlivých filtrů se provádí pomocí příkazu Obrázek – Efekty (CTRL+E). Otevře se dialogové okno, kde se dají nastavit hodnoty pro jednotlivé efekty.

efekty

Další užitečnosti
Přidání textu do obrázku: Myší vyberete část obrázku a příkazem Úpravy – Vložit text do obrázku (CTRL+T) zobrazíte dialog, kde napíšete požadovaný text.

Oříznutí a odmazání: Po výběru části obrázku můžete tuto část nejen kopírovat, vyjmout nebo modifikovat, ale zbytek obrázku můžetme oříznout (vznikne tím menší obrázek) nebo vymazat (zbylá část obrázku je nahrazena černou). Příkazy naleznete v nabídce Úpravy.

Panoramatické obrázky: Poskládat několik obrázků vedle sebe může být někdy problém. Irfan obsahuje funkci, která přizpůsobí velikost obrázků sobě navzájem. Poskládat je může vodorovně nebo svisle. Dialog pro vytvoření takovéhoto obrázku se skrývá pod příkazem Obrázky – Vytvořit panoramatický obrázek.

Počet barev: Změnit počet barev se občas také hodí. Obrázek – Změnit barvy dovolí zvýšit počet barev v obrázku nebo naopak snížit.

Nastavení

Možností nastavení je opravdu mnoho. Jsou rozděleny na několik karet v dialogu Nastavení – Možnosti.

nastavení

 • JPG/PCD/GIF:
  Nahoře je položka Načíst černobíle. Pokud ji zatrhnete, bude program načítat obrázky JPG černobíle. Tím se urychlí načítání, což se může hodit u slabších počítačů.
  V rámečku Photo CD – Načítání velikostí si nastavíte, v jaké velikosti se mají načítat obrázky z Photo CD.
  Poslední část této karty slouží k nastavení zobrazení souborů GIF. Položka Přehrát GIF animaci přikáže Irfanu při zobrazení animovaného GIF jej animovat a Ukázat průhlednosti jednoduchých obrázků (ne GIF animace) určí, že i neanimované GIF soubory mají být zobrazeny transparentně (průhledně).
 • Přípony:
  Tato karta vám umožní asociovat typy souborů s programem IrfanView. Postup je velice jednoduchý. Zvolte (zatrhněte) přípony, které chcete otevírat pomocí programu IrfanView (použít můžete i tlačítko Vybrat vše, které označí všechny typy, Pouze obrázky pro obrázky, nebo tlačítko Zrušit vše, které označení všech typů zruší).
  Položka Načíst pouze asociované soubory při pohybu v adresáři způsobí, že při pohybu skrz složku pomocí tlačítek se budou zobrazovat pouze asociované typy, a nikoliv všechny ty, které IrfanView zná.
 • Manipulace se soubory:
  Veškeré nastavení se točí okolo kopírování, přesouvání a mazání. Odshora: standardně nabízená složka pro kopírování a zda máme být dotázáni, standardně nabízená složka pro přesun a zda máme být tázáni, ve spodní části pak dotazování před vymazáním, mazané soubory přesouvat do koše a po přesunu/vymazání souboru přejít na následující obrázek.
 • Prohlížení:
  Karta slouží k nastavení zobrazení. Abyste mohli procházet soubory ve složce, musí být zatržena položka Zobrazit všechny soubory v adresáři. Pro kvalitnější změnu velikosti obrázku je zde volba Použít funkci Resample... Jestliže vámi používaná barevná hloubka je 16 bitů, doporučuji zatrhnout položku Kolísání 24 BPP obrázků na 16 BPP monitorech. Pokud jsou zobrazené soubory příliš tmavé nebo světlé, může to být způsobeno chybným nastavením monitoru. Aniž byste ale něco nastavovali, můžete použít v programu IrfanView automatickou gamakorekci, čímž dosáhnete požadované světlosti. Nastavení skoku při použití tlačítek provedete v textovém poli Zvětšovat/zmenšovat. Barvu pozadí nebo textu zvolíte pomocí funkce Barva – pozadí, text.
 • Video/Zvuky:
  Pro video můžete použít externí nebo interní přehrávač. U interního můžete ještě vybrat, zda má být soubor opakován dokola, a skrytý posuvník. Nastavení velikosti videa jsou 1/2, 1/1 a 2/1. Spodní část je pro nastavení souborů MOV, QTIF, MAC PICT, FLI/FLC (QuickTime).
 • Jazyk:
  Výběr jazyka netřeba doplňovat, aktivuje se okamžitě.
 • Různé 1:
  Tato a následující tři karty obsahují volby, které se nikam jinam nehodí (na této kartě celkem 11 voleb):
  1. používat funkci Zpět, 2. ptát se před přepsáním souboru, 3. zobrazit dialog Uložit pro Soubor – Uložit, 4. povolit pouze jedno spuštění Irfanu, 5. ptát se na přejmenování, pokud je špatná přípona, 6. skočit na další obrázek při stisku Page Up/Page Down nebo po pohybu kolečkem myši, 7. zobrazovat skryté soubory při procházení složkami, 8. pravé tlačítko vyvolá místní nabídku, jinak posouvání, 9. po skončení skenování uzavřít dialog, 10. zobrazovat PNG transparentně, 11. neupozorňovat, pokud je dosaženo konce složky.
  Dvě tlačítka slouží k vymazání seznamu posledních použitých složek a k vytvoření zástupce na ploše.
 • Různé 2:
  Tato karta obsahuje 9 nastavení:
  1. cesta k externímu editoru grafiky, 2. vystředění okna při načtení nového obrázku, 3. pamatovat si poslední pozici okna, 4. nezměnit indexové číslo obrázku po jeho přejmenování, 5. přidat do nabídky File pět naposledy použitých adresářů, 6. zavřít Irfan po vymazání souboru, 7. pamatovat si posledně použitou složku pro prezentační dialog, 8. pamatovat si posledně použitou složku pro dialog dávkové konverze, 9. tiskárna pro použití při příkazu /print při spouštění Irfanu
 • Různé 3:
  Zatím pouze dvě nastavení:
  1. nastavení textových souborů: výběr druhu písma, barvy písma a barvy pozadí, 2. zobrazení tlačítek na liště
 • Plug-ins:
  Kromě nastavení dvou plug-inů je zde pole pro text, kterým budou předváděna písma při zobrazení.

Je to mnohostranný nástroj pro správu a organizaci fotografií. Velikou výhodou programu je to, že si ho bez problémů můžete v plné verzi stáhnout z internetu a nemusíte mít strach z nezákonné činnosti, protože je zadarmo. Z původního prohlížeče se stal postupem času dost silný konkurent i některým placeným programům. Věřme, že autor bude ve vývoji pokračovat a bude program neustále zlepšovat.

Script logo
Design marcinkaczmar.pl